Geschiedenis van de Cuijkse Brandweer
1800 tot 1850  1850 tot 1900 1900 tot 1950
1950 tot 1980 1980 tot 1985 1985 tot 1990
1990 tot 1994 1994 tot 2000 2000 tot 2006
2006 tot 2010


Als U op de jaartallen gaat staan kunt u door de jaren van Brandweer Cuijk bladderen.
De gegevens komen uit persoonlijke archieven maar ook uit het archief van de Foto ArchiefDienst Cuijk.
Bij de Foto Archiefdienst zijn ook oude kranten berichten te vinden van de Echo, een plaatselijk weekblad.

Als U nog foto's of beeld materiaal in Uw bezit heeft over de Cuijkse Brandweer dan zijn we hier in geïnteresseerd.

U kunt contact opnemen met de Webmaster via Email decuijksebrandweer@gmail.com

De jaren van 1850 tot 1900

In de Echo van 11 februari 1882 stond het onderstaande te lezen.

 De schade van den brand die er vrijdagmiddag der vorige week
in der vorige week in de openbare school in de kom onzer gemeente
plaats had bedraagt fl. 100,-
Bron: Foto Archief Dienst Cuijk

In de Echo van 09 april 1882 stond het onderstaande te lezen.

St. Agahta

Omstreeks middernacht van den zevenden op den achste dezer.
Brak er brand uit in de boerderij, bewoond door A. Cruijsen, gelegen binnen de muren van het klooster der E.E. Kruisheren alhier, die weldra zoo hevig toenam, dat binnen een kwartier uurs, ook de aangrenzende stal en bergplaats als mede de bergplaats in gebruik van de Kruisheren in laaie vlam stonden en zelfs eenige oogenblikken de aangelegen boerdrij van het klooster en het klooster zelve bedreigd werden. Door het geknetter der vlammen gewekt, had de landbouwer met vrouw en kinderen en knecht nauwelijks tijd genoeg om zich het leven te redden, doch moest geld have en goed als ook het vee te weten: 4 paarden, 5 melkbeesten, één hokeling, 4 kalveren en zeven jonge varkens ten prooi vlammen te laten. Door de verenigde hulp van het personeel des kloosters alsmede van de brandweer van St. Agatha, die aanstonds ter plaatse aanwezig was mocht men gelukkig het gevaar, dat het klooster bedreigde, af te weren. Vele onderscheidden zich door hun ijver en bereidvaardige hulp, vooral  G. van Bergen , de bakenmeester, die aanhoudend en onvermoed de spuit van St. Agatha leidde als ook Cornelissen en W. Gommers, en vele andere bewoners van St. Agatha, die onder leiding van den WelEda. B en W trouw hielpen om te behouden wat er te behouden was.
Ook de spuitgasten van Cuijk weerden zich dapper;dankzij de waakzaamheid van den WelEd. Heer Snoek, die toen zij den brand gewaar werd, aanstonds met het gezamenlijke brandweer personeel ter redding snelde. Onder zijne leiding en die van de heren Groen en Smits gaf de spuit spoedig water, terwijl de Gebr. Joosten, Elbers, en de Gebr. Smits en zoovele anderen alle krachten inspanden om het vuur te bemeesteren en te redden, wat te redden was.
Ware echter de wind niet zoo gunstig geweest, het kloostergebouw zoude wellicht tegenstaande alle pogingen onherroepelijk  verloren geweest zijn.
Ook komt een woord van dank toe aan vele boerendochters, vrouwen en meiden uit den omtrek, die zich beijverden in het aandragen van het water uit de groote putten en pompen van het klooster.
Van de boerderij was alleen de inboedel, ad f 1500,-, tegen brandschade verzekerd, ook de bergplaats van het klooster men dezelfs inhoud was verassureerd. De schade wordt begroot op f 12.500,-. 

Bron: Foto Archief Dienst Cuijk


Op 7 juli 1897 wordt in de besluitvergadering over de
brandweer in de Gemeente Cuijk C.A. vergaderd.

In het jaar 1897 is er in Cuijk sprake van vijf brandweer spuiten.
Deze spuiten werden bemenst door diverse inwoner van Cuijk

De opperbrandmeester, tegenwoordig spreken we van commandant, was in die dagen Dhr. Regouin.
De spuiten werden geleid door een Brandmeester(s) en door een Ondebrandmeester(s).
De manschappen waren onderverdeelt in spuiters en plaatsvervangers voor de spuiters, omdat er in die tijd nog alleen handbrandspuiten waren, waren er ook veel Pompers nodig.
In de kerkdorpen St. Agatha en Vianen waren ook brandspuiten gestationeerd.
Daar werden de mensen ook als in Cuijk ingedeelt, de opperbrandmeester was ook Dhr. Regouin.

Voor het onderhoud van spuiten en darmen (slangen) werden in Cuijk twee mensen hiermee belast.
Dhr. M. Moors werd belast met het aanschroeven van der darmen, tevens de voorkomende fouten, aan al de spuiten zowel bij het proberen als bij vookomende brand te verhelpen.
Dhr. J. v.d. Heijden werd belast met het drogen, schoonhouden en toezien op de darmen.

In St. Agatha wordt Dhr. C. Keijzers belast met het nazien van spuit en darmen.
Ook in Vianen werd een persoon belast met het nazien van spuit en darmen,
Dhr. J Cornelissen werd er voor aangewezen.

Bron: Foto Archief Dienst Cuijk

Naar boven

De jaren van 1900 tot 1950


Sorry, voor het ongemak nog in ontwikkeling.


Naar boven

De jaren van 1950 tot 1980

Op de Dodge Een kiekje van de Cuijkse brandweer op de de Dodge.
Op de achterkant van de foto stond het jaartal 1955.
Met dank aan de Fam. Hermens


Opening brandweer kazeren 1956 Hier staan  leden van het korps brandweer Cuijk opgesteld voor hun voertuigen.
Tijdens de officiele opening van de brandweer kazerne op 6 september 1957 aan de Zwaanstraat.


Cuijk 27-02-1963
foto Piet van Haren

Op Aswoensdag 27 februari 1963 kraaide de rode haan aan de Grotestraat in Cuijk.
Daar is in de middag brand ontstaan in de stoffeerafdeling van de meubelfabriek Werten.
Volgens een bericht in De Gelderlander van 28 februari, is de brand ontstaan doordat er een petroleumkachel is omgevallen.
Werklieden hebben zelf ook nog een poging gewaagd om de brand in de kiem te smoren.
Maar de brand werd snel oncontroleerbaar door de aanwezigheid van lijm, schuimrubber, plastic en  ander zeer ontvlambaar materiaal.13-08-1972 13-08-1972

Op 13 augustus 1972 brandde de Gabriëlschool in Cuijk- noord tot de grond toe af.
De brand ging met diverse explosies gepaard.
Deze waren afkomstig van gasflessen die in het gebouw aanwezig waren.
De tegenoverliggende woningen moesten nat gehouden worden vanwege de intense hitte die van de brand afkwam.


Naar boven

De jaren van 1980 tot 1985

Op 12 september 1986 werd de brandweer opgeroepen voor een brand in een kermiskraam aan de Grotestraat in Cuijk.
Door snel ingrijpen van de brandweer kon voorkomen worden dat de Protestantse kerk (waar de kraam voor stond)
 in zijn geheel verloren ging. Ook een naast gelegen hamburgerkraam werd groten deels gespaard. Deze vertoonde wel enkele schoei plekken, de aanwezige gasflessen stonden gelukkig aan de andere kant van de hamburgerkraam en vormden geen gevaar.
De kerk werd echter wel zwaar beschadigd, het interieur en het gebouw liepen brand, rook en water schade op.

Kermiskraam 12-9-1986 Kermiskraam 12-9-1986Naar boven

De jaren van 1985 tot 1990

Sorry, voor het ongemak nog in ontwikkeling.


Naar boven


De jaren van 1990 tot 1994
groepsfoto brw Cuijk Op 9 mei 1992 werd er een groepsfoto gemaakt .
Dit was ter gelegenheid van de overdracht van het nieuwe Hulpverlenings voertuig.
Plaats: achter de brandweerkazerne aan de Zwaanstraat,  
waar ook de gemeentewerf was gevestigd.

onderzetter
Er zijn ook creatieve mannen bij de brandweer, zo werd in 1993 een onderzetter gemaakt.
Deze wordt tot op heden bij officiele gelegenheden van de brandweer nog gebruikt.


Naar boven


De jaren van 1994 tot 2000

Sorry, voor het ongemak nog in ontwikkeling.


Naar boven


De jaren van 2000 tot 2006

Sorry, voor het ongemak nog in ontwikkeling.Naar boven


De jaren van 2006 tot 2010

In de maand maart 2007 is de Cuijkse brandweer overgestapt naar een ander uitrukpak (uniform).
Er is afscheid genomen van de kleur zwart met reflecterende strepen.

In de plaats hiervoor is gekozen, nadat er een aantal testen over draagcomfort zijn gehouden maar ook de veiligheid voor de gebruiker werd hierbij niet uit het oog verloren, voor geel met zwarte kleur.
Het pak bestaat uit een overall met een korte jas. (foto)

Bij een brandbestrijding wordt de overal met jas gedragen. 
In geval dat de bevelvoerder het verantwoord vind kan de jas in het voertuig gelaten worden en kan men volstaan met de overall. 

nieuwe uitruk pakken

De Cuijkse ploeg behaalde een zesde plaats bij de provinciale
wedstrijden in Boxmeer op 12 mei 2007.
Twan, Marc, Jos, Angelique,
Judith, Ricardo en Jos
De Cuijkseploeg twan angelique judith marc jos ricardo


foto-impressie Cuijkse ploeg

Nieuwe manschappenwagen 15-05-2007 Op 15 mei werd de manschappen wagen overgedragen aan de Cuijkse Brandweer.
Voor de gegevens en foto-impressie kijk snel bij post Cuijk.


Voor foto´s klik hier.
Van bus naar brandweerwagen    

Werving Brandwachten

Op 10 juni 2007 was de brandweer van Cuijk tijdens Cuijk Keigoed aanwezig voor demonstraties. Naast de brandweer was ook de politie en de reddingsbrigade aanwezig.
Op drie tijdstippen werd een oefening in Technisch Hulpverlenen gegeven (op een nette manier een auto vakkundig slopen).
De brandweer, politie en de reddingsbrigade werden druk bezocht. Foto impresie 


De Cuijkse brandweer is donderdag 19 juli
van 14:00 uur tot 16:30 uur met de kinderspelen
aanwezig op het Louis Janssenplein.  
Foto impresie 

BRANDWEER CUIJK WEER UP-TO-DATE MET NIEUWE VOERTUIGEN

Cuijk, 20 juni 2007 – De brandweer Cuijk kan nog dit jaar twee nieuwe voertuigen toevoegen aan het brandweerwagenpark. Het college van Burgemeester en Wethouders besloot dinsdag akkoord te gaan met de aanschaf van een hulpverleningsvoertuig (HV-1) en een tankautospuit (TAS 532). Vanmorgen werd het contract getekend met de firma MAN. De voertuigen zullen rond oktober in gebruik kunnen worden genomen.

Het tekenen van het contract De ondertekening van het contract door (v.l.n.r.)
A. de Goede (salesmanager MAN), burgemeester L.M. Schoots en gemeentesecretaris P.M. van de Koolwijk.

Uiterst rechts op de foto ziet u dhr. G. Kersten, centrale inkoper van de gemeente Cuijk

Voor het hele persbericht en foto's klik hier

Beers Best was weer Best, klik hier voor enkele foto's

TAS HD/LD 532 Roepnummer: 80-532 (Post Cuijk)
Merk: DAF 
Type: FA1600DT360
Opbouw: Den Hartog/ pomp Gebr. Bachert FP 32/8
Bouwjaar: 1983
Zitplaatsen: 6
Kenteken afgegeven op: 02-12-1983
Uit dienst gegaan op: 03-12-2007 om 12:00 uur

532 in Cuijk532 in Cuijk

De nieuwe tank autospuit (TAS) 532 is op 03-12-2007 in gebruik genomen.
Op een nog nader te bepalen datum wordt het nieuwe voertuig 
officieel aan de gemeentelijke brandweer overgedragen.Naar boven