We werden opgeroepen voor een schuur brand in de Mgr. Zwijssenstraat.
Tijdens het uitrukken was er sprake van hevige rookontwikkeling, dit werd gemeld door omstanders.
Deze omstanders melden tevens dat de schuur zich onder een aantal woningen bevond.
Na een snelle blusactie om uitbreiding van de brand te verkomen.
Werd de inventaris van de schuur naar buiten gehaald om daar afgeblust te worden.
De schuur liep aanzienlijke schade op, ook de naast gelegen schuren liepen rook en water schade op.

Schuur in brand 17-07-2008
Schuur in brand 17-07-2008
Schuur in brand 17-07-2008 Schuur in brand 17-07-2008
Schuur in brand 17-07-2008
Schuur in brand 17-07-2008