De politie had ons opgeroepen om assistentie te verlenen na een ontploffing.
Omdat het niet duidelijk was of het om een gas ontploffing ging of iets anders,
werd er een meting verricht of er gaslucht in de woning hing.
De politie heeft de zaak verder in onderzoek naar de toedracht van het incident.
Valuwe 29-04-08 Valuwe 29-04-08
Valuwe 29-04-08 Valuwe 29-04-08